• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

เตรียมใช้ "บำเพ็ญ" บริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย

เตรียมใช้ "บำเพ็ญ" บริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย

   3-5 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธและปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ (SOAR) สทอภ. ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการบินพลเรือน, วิทยุการบิน และกรมท่าอากาศยาน ทำการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย ("ระบบบำเพ็ญ") รวมถึงทำการอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าพนักงานปกครอง และชาวบ้านที่ต้องการจัดกิจกรรมประเพณีบั้งไฟ ณ จังหวัดนำร่องใช้งาน ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ยโสธร เพื่อนำไปสู่การเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ขออนุญาตจุด ปล่อย บั้งไฟ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ศกนี้