• ภาษาไทย
  • English

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศสร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศสร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต

   8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม. จัดเสวนา "บริหาจัดการยางพาราด้วย Geo-Intelligence" โดยมี รศ.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการจิสด้า กล่าวปาฐกถาพิเศษเทคโนโลยี Geo-Intelligence ตามด้วยนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า รศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. ร่วมอภิปรายและเสวนา พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน

   การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เดินหน้าโครงการจัดทำแผนที่ และตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูกยางให้เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน ต่อยอดข้อมูลสู่โครงการต่างๆในอนาคต

   การร่วมมือกันระหว่าง กยท. จิสด้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ที่มีความแม่นยำ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่เหมาะสม การตรวจอายุยาง อายุไม้ยาง การคาดการจำนวนผลผลิต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ของรัฐ ในการช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพ และส่งผลดีต่อทุกภาคส่วนในแวดวงยางพาราในอนาคต