• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 110 คน

ภายในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” น้องๆได้รับประสบการณ์และโอกาสพิเศษในการรับชมการสาธิตการบินโดรนจากมือชีพ ได้เรียนรู้การควบคุมโดรนขนาดเล็กด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้โครงสร้างของโดรนและส่วนประกอบของโดรน พร้อมทั้งหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การบินเบื้องต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆและอาจารย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาอย่างดียิ่ง
สร้างเสียงหัวเราะและได้รับการตอบรับจากน้องๆได้อย่างดียิ่ง

โดยหลังจากนี้ทางผู้บริหารของโรงเรียนบางแพมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งชมรม AEROSPACE ในโรงเรียน เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ต่อยอดความรู้ในด้านอากาศยานที่ได้รับจากวิทยากรในวันนี้ และเป็นช่องทางการพัฒนานักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีต่อไป

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้จาก https://flic.kr/s/aHskpXtS5c