• ภาษาไทย
  • English

รวท. และคณะเข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

รวท. และคณะเข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรต เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศในเชิงสันติของสหประชาชาติระยะที่หนึ่ง หรือ UNISPACE-1 ซึ่งทางสำนักงาน UN Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) มีดำริที่จะให้มี UNISPACE+50 เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันของนานาประเทศสำหรับระยะต่อไป

 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก UNISPACE ระยะแรกๆ มาสู่ UNISPACE+50 คือการแข่งขันระหว่างประเทศในอวกาศในอดีตได้เปลี่ยนเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศอย่างยั่งยืน

 

UNISPACE+50 ประกอบด้วยเสาหลัก 4 หลัก คือ อวกาศเพื่อเศรษฐกิจ อวกาศเพื่อสังคม การเข้าถึงอวกาศ และการทูตด้านอวกาศ

 

รวท.ได้กล่าวบนเวทีของการเปิดงานเพื่อยืนยันการสนับสนุนของประเทศไทยต่อความร่วมมือด้านอวกาศของสหประชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกมิติของ UNISPACE+50 ซึ่งที่ประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ได้ตระหนักถึงบทบาทด้านอวกาศของประเทศในภูมิภาคและได้มีข้อเสนอแนะให้ UNOOSA ศึกษาและหาแนวทางการตั้งสำนักงานประสานงานสำหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเลขาธิการสำนักงาน UNOOSA จะได้เดินทางมาหารือในเรื่องนี้ที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

UNISPACE+50 จะจัดให้มีเวทีการประชุมสุดยอดในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ผู้นำประเทศต่างๆ ได้แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ UNISPACE+50 และได้เชิญชวนให้ผู้นำของประเทศไทยแสดงถึงวิสัยทัศน์ของประเทศเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อเป็นส่วนของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย