• ภาษาไทย
  • English

หลักสูตรการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกันจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 หรือ GMC2017 ภายใต้ธีม "เรื่องเล่าชุมชนไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โลกกว้าง ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่แก่เยาวชนไทยที่ผ่นการคัดเลือก อีกทั้งพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อภูมิสารสนเทศสู่สังคมไทย โดยปีนี้เน้นการสร้างสื่อนำเสนอเรื่องราวของชุมชนในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจร่วมกันในการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 โดยมีตัวแทนนักเรียนและอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน 75 คน แบ่งเป็น 18 ทีม (ภูมิภาคละ 3 ทีม) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และมาร่วมอบรมในครั้งนี้

ตลอดการฝึกอบรมนักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น “ปัจจัยภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อชุมชน” ความเชื่อมโยงระหว่าง “เทคโนโลยี BIG DATA” “เทคโนโลยี Internet of Things” และ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การเล่าเรื่องหรือการเขียนบท” จากประสบการณ์ของผู้กำกับชื่อดัง เพื่อผสมผสาน เรียบเรียง ความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงกับชุมชนและสร้างเป็นมัลติมีเดียที่ทำให้เห็นภาพของชุมชนไทยในอนาคตในยุคไทยแลน์ 4.0

หลังจากนี้การแข่งขัน GMC2017 รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2560 และ 10 ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจะเผยแพร่สู่สังคมไทยต่อไป ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  www.facebook.com/GMC.GISTDA