• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

สอบราคาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560