• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum) รับซองตั้งแต่วันที่ 21 -30 สิงหาคม 2560