• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้นะครับ

ngdduungaan_kwaacchadiikhuen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

การเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โปรดเลือกสถานที่ประสงค์จะเยี่ยมชมดูงาน 

(เพื่อดูรายละเอียดข้อกำหนด)

สทอภ. / GISTDA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สทอภ. / GISTDA ชลบุรี (ส่วนปฎิบัติการ)

แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

 

 

 

 

1545638614248.jpg

ประกาศ สทอภ. เรื่องการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน หน้า1

ประกาศ สทอภ. เรื่องการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน หน้า2

ประกาศ สทอภ. เรื่องการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน หน้า3