• ภาษาไทย
  • English

Thailand National Space Experiment 2017

Thailand National Space Experiment 2017

poster_a3_space_ok2-01.jpg

 

* ดาวเทียมที่สร้างด้วยฝีมือคนไทย

* นักวิจัยไทยบนสถานีอวกาศ

* หุ่นยนต์สำรวจดวงดาวและอวกาศ

* ฐานปล่อยจรวดขนส่งและท่าอวกาศยานในประเทศไทย

 

สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป
วันหนึ่งในไม่ช้า ประเทศไทยจะก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมอวกาศของโลก

วันนี้ GISTDA และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและมีศักยภาพ กำลังผนึกกำลังเพื่อร่วมผลักดันงานวิจัยด้านอวกาศของชาติ
สร้างนวัตกรรมอวกาศสัญชาติไทย ก้าวสู่เวทีเทคโนโลยีอวกาศของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเราเชื่อว่าวันนี้ “อวกาศ” ไม่ใช่ “ขอบเขต” กั้นขวางมนุษย์กับเอกภพอีกต่อไปแต่อวกาศกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา และแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ ของโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA และ NSTDA ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองในอวกาศกับโครงการ National Space Experiment

> > ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 < <

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำขึ้นไปทดลองในอวกาศนั้น จะได้บินไปเยี่ยมชมและดูงาน ณ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
คุณนภสร  0910268181
คุณปริทัศน์  0890762585

Download File