• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ก.ย. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ก.ย. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) งบประมาณ 1,324,018.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
23/09/2016
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ