• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google App for Work) ครั้งที่ 2 (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-15 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google App for Work) ครั้งที่ 2 (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-15 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google App for Work) งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ