• ภาษาไทย
  • English

ดาวเทียม WorldView-2

ดาวเทียม WorldView-2

ดาวเทียม WorldView-2

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม WorldView-2

WorldView-2 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะดาวเทียม

น้ำหนัก 2,800 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 770 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10:30 น.
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม ทุก 1 - 4 วัน
ระบบบันทึกข้อมูล Panchromatic & Multispectral
รายละเอียดภาพ Panchromatic: 0.46 เมตร (nadir) ***
0.52 เมตร (น้อยกว่า 20° off - nadir)
Multispectral: 1.84 เมตร (at nadir)
2.08 เมตร (น้อยกว่า 20° off - nadir)
ความกว้างของภาพ 16.4 กิโลเมตร (at nadir)
อายุการทำงานที่คาดหมาย 7.25 ปี

 *** หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดภาพจะถูกปรับเป็น 0.50 เมตร

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) ประเภทข้อมูลที่ได้
PAN : 0.40 - 0.45 (น้ำเงินเขียว) สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม
Multispectral 0.40 - 0.45 (Coastal Blue) แยกแยะและวิเคราะห์พืชพรรณ และใช้ในการศึกษาการวัดความลึกของทะเลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  0.45 - 0.51 (Blue) ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืชและสภาพความเขียว
  0.51 - 0.58 (Green) แยกชนิดพืช
  0.585 - 0.625 (Yellow) แยกแยะวัตถุเป้าหมายที่มีลักษณะเห็นเป็นสีเหลือง ซึ่งมีส่วนสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้กับพืชพรรณ อีกทั้ง ยังสามารถใช้ในการปรับแก้ความถูกต้องของเฉดสีให้เป็นสีจริง ที่มนุษย์มองเห็น
  0.630 - 0.690 (Red) แยกแยะและวิเคราะห์พืชพรรณ และใช้ในการศึกษาการวัดความลึกของทะเลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  0.705 - 0.745 (Red Edge) วิเคราะห์สภาพการเจริญเติบโตของพืช
  0.770 - 0.895 (Near-IR1) แยกแยะความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณมวลชีวะ
  0.860 - 1.040 (Nera-IR2) วิเคราะห์พืชพรรณ และการศึกษามวลชีวภาพ

 

AttachmentSize
WorldView-2 Datasheet1.72 MB