• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  1. นักยุทธศาสตร์ชำนาญการ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก