บริการของหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

SOLUTION

ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศครบทุกด้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศ

ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริการฝึกอบรม GISTDA ACADEMY

บริการฝึกอบรม GISTDA ACADEMY

GISTDA ACADEMY ให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่บุคลากร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
SALES INQUIRY

Sales Inquiry

ข้อมูลใบเสนอราคาเกี่ยวกับดาวเทียมสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน .

ประกาศและประชาสัมพันธ์

Section Showcase

ผลงานล่าสุด

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น*** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้...