Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม “สุขภาพดีสร้างด้วยตัวเราเอง”

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ พื้นที่ Imagineering Center ชั้น 6  สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรม “สุขภาพดีสร้างด้วยตัวเราเอง” ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ จาก ฟิตเนสเฟิรส์ท สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Office syndrome แนะนำท่าออกกำลังกายแบบง่าย ๆ ที่โต๊ะทำงาน การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โภชนาการที่เหมาะสม ต่อด้วย การตรวจวัดมวลไขมัน จะทำให้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยไขมันมากแค่ไหน และนำไปวางแผนที่จะลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง ให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

luckyka.tia 29/5/2567 300 0
Share :