Head GISDTDA

พิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ​นางเวียรเธียร​ คชบุตรธาดา ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนผู้บริหาร สทอภ. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4​ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ​ ประจำปี​ พ.ศ.2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6

ขอขอบคุณภาพจาก
สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง (สจก.)
และ pr@mhesi.go.th

luckyka.tia 18/8/2565 172 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top