Head GISDTDA

อบรมหลักสูตร “การปฎิบัติการดาวเทียมเพื่อการใช้งาน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดาวเทียมของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดอบรมหลักสูตร การปฎิบัติการดาวเทียมเพื่อการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดาวเทียมของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สทอภ. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นาวาอากาศเอกสถาปัตย์ แสงโฮ่ง ทหารปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 10 นาย จากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการใช้งานข้อมูลจากดาวเทียม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน คือระหว่างวันที่ 9–11 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 นาย

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมได้ที่ Facebook fan page : 

GISTDA Training Center

@gistdatrainingcenter

luckyka.tia 9/8/2565 156 0
Share :

Go to top