Head GISDTDA

GISTDA จัดถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติการพัฒนาดาวเทียม ต่อยอดงานเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศ

ภายหลังจากทีมวิศวกรดาวเทียมของโครงการ THEOS-2 กลับมาจากการศึกษาและพัฒนาดาวเทียมจากบริษัท Surrey Satellite Technology หรือ SSTL ณ สหราชอาณาจักร เมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติการพัฒนาดาวเทียม รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า Know-How Transfer and Training (KHTT) ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง การได้เห็นการทำงานจริง ๆ ของทีมวิศวกรดาวเทียม รวมทั้งได้สร้างโปรเจกต์ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศของ GISTDA เปิดเผยว่า ตั้งแต่แต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายน 2565 เป็นเวลากว่า 5 เดือนที่เรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากทีมวิศวกรฯ ที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นในการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับงานด้านเทคโนโลยีดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การสร้าง และการทดสอบระบบดาวเทียม รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างทีมที่ปรึกษา หรือ mentor และทีมพี่เลี้ยง หรือ mentee ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการขนาดย่อม ๆ ในขณะจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ หรือแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอวกาศใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โฆษก GISTDA กล่าวอีกว่า กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นการทดสอบระบบดาวเทียม THEOS-2A ดวงจริงที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของทีมวิศวกรดาวเทียมไทยและทีมไทยแลนด์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาดาวเทียมดวงนี้ โดยมีแผนจะส่งขึ้นสู่วงโคจรประมาณต้นปีหน้า อย่างไรก็ตาม GISTDA จะไม่หยุดแค่รุ่นที่ 1 เพราะเรามีแผนต่อยอดการดำเนินงานออกไปอย่างแน่นอน ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรไทยให้มีคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานของประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวศศิลักษณ์ ธรรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติการพัฒนาดาวเทียม กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากสนใจการพัฒนาดาวเทียม เพราะได้เรียนรู้ว่าดาวเทียมมีประโยชน์มากในการที่จะนำข้อมูลจากนอกโลกเข้ามาสู่ภายในโลกได้ ให้กับคนทุกคนได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจโลก (earth observation) แม้กระทั่งภารกิจสำรวจอวกาศ (space exploration) ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยตอบโจทย์และไขความกระจ่างจากความสงสัยของตน นั่นคือเมนเทอร์จาก GISTDA และทีมที่เข้าอบรมด้วยกัน ได้ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การสร้างและพัฒนาดาวเทียมจริง ๆ สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นโปรเจกต์ที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้
 
นางสาวศิริลักษณ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมของตนได้มีโอกาสสร้างโปรเจกต์ SchoolSAT เป็น Space Education Platform เพื่อพัฒนาความรู้ของเยาวชนไทย ในด้านการสร้างดาวเทียม ทั้งยังหวังว่าจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปเพราะเป็นโอกาสดีมากที่จะได้พัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถต่อยอดเป็นทั้งธุรกิจหรืองาน collaboration ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ เพื่อทำให้เกิดภารกิจอวกาศของประเทศได้ และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดศักยภาพตัวเองและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อทำงานด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อไปได้

ทางด้านนายพิษณุพงษ์ มีประกอบ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอโอเนคท์ จำกัด รับผิดชอบตำแหน่ง RF S/X Band engineer ในกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็น pain point คือการเข้าถึงการเรียนรู้เรื่องดาวเทียมในประเทศไทยค่อนข้างยาก โครงการนี้เป็นโครงการที่ทลายความคิดดังกล่าว ได้เห็นว่าประเทศไทยเปิดโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างดาวเทียมได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญมาก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 

นายพิษณุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ทีมเมนเทอร์ได้ให้ความรู้อย่างมาก และคนในทีมเองก็มาจากหลากหลายสาขา หลากหลายองค์ความรู้ แต่ก็ช่วยกันทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์หรือภาคการเกษตรต่าง ๆ เทคโนโลยีดาวเทียมจะส่งผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ซึ่งนี่คือสิ่งที่จะเพิ่มเติม ecosystem ทางด้านเทคโนโลยีได้ในอนาคต

phakpoom.lao 30/6/2022 340 0
Share :

Related news
Go to top