Head GISDTDA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าดูงาน GISTDA

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 GISTDA โดยรองผู้อำนวยการ GISTDA นายตติยะ ชื่นตระกูลให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ Astrodynamics Research Laboratory (Astrolab)  และ Space Inspirium ในโอกาสครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ในการพัฒนาหลักสูตร Non-degree, SCGI และ Degree Program รวมถึงการบ่มเพาะเยาวชนในการสร้างความตระหนักสู่ความเป็นเลิศผ่านการจัดกิจกรรม Space camp ระดับภูมิภาค 
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในด้าน S&GI ในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 15/6/2565 337 0
Share :

Go to top