Head GISDTDA

GISTDA เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาสโดยได้รับความร่วมจากสำนักงานจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส นำเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสำรวจพื้นที่ป่าโดยรอบ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมข่าวทหารอากาศ และข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

Admin 20/2/2015 0
Share :