Head GISDTDA

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดตัว "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด"

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดตัว "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด" โดย GISTDA ได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้คณะครู - อาจารย์ ร่วมปักหมุดถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย

Admin 4/4/2558 0
Share :