Head GISDTDA

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักนายกรัฐมนตรี ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม"

    GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ GISTDA  ได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ทำการปักหมุดถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย

Admin 24/4/2558 0
Share :