Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธาณภัยในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน โครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 GISTDA เข้าร่วมหารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธาณภัยในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน โครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา  กทม.โดย GISTDA กำหนดเตรียมการจัดกิจกรรม ประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมการประยุกต์ใช้ (Application)เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า ในการแข่งขันวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นเพื่อการสนับสนุน และปรับพื้นฐานผู้เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA ได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนกิจกรรม Online Workshopร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดจน ต่อยอดความร่วมมือเฟ้นหาทีมที่แข่งขันโปรแกรมการประยุกต์ไปใช้ในเชิงบริการสังคม และนำมาใช้ได้จริงกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป

Admin 2/9/2563 0
Share :