Head GISDTDA

ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ดัน "พ้นภัย" ช่วยเหลือประชาชน

5 พ.ย.63 ณ ห้อง Mitrtown 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีสภากาชาดไทยเป็นแม่งานหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมี GISTDA เป็น 1 ในหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆที่เป็นประโยชน์มาร่วมบูรณาการผ่านแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจุบัน "พ้นภัย" ได้เริ่มมีการใช้งานในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย รวมถึงโควิด19 จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

Admin 5/11/2563 968 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง