Head GISDTDA

ขั้นตอนการทดสอบดาวเทียม กับ เครื่องทดสอบ TVAC

หลังจากที่ได้มีการติดตั้ง THEOS-2 SmallSAT กับเครื่องทดสอบอุณหภูมิในสภาวะสุญญากาศ (Thermal Vacuum Chamber: TVAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมวิศวกรก็ได้เริ่มทำการทดสอบกันครับ

โดยการทดสอบในวันแรกก็จะเน้นกับการทดสอบในเรื่องของ ระบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ระบบแหล่งจ่ายไฟ power, ระบบประมวลผล CDHS (on board data handling), ระบบสื่อสาร RF และระบบปรับ Focus ของกล้องดาวเทียม ในสภาวะอุณหภูมิ Hot โดยมีผู้เชี่ยวชาญของแต่ละ ระบบ (Subsystem) เข้ามาช่วยทำการทดสอบด้วย

วันที่สอง ก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของระบบต่าง ๆ เหมือนกับวันแรก แต่จะเปลี่ยนเป็นการทดสอบในสภาวะอุณหภูมิ Cold  ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมการทดสอบด้วยทุกครั้ง ผลการทดสอบในระดับแรกของทั้งระบบ Hot และ Cold ก็ผ่านไปได้ตามความคาดหมายและเป็นผลที่น่าพอใจ

และในส่วนแผนการทดสอบ ของวันที่ 3 และ 4 ในระดับที่ 2 ก็จะเน้นการทดสอบ ระบบอื่น ๆ ที่เหลือครับ จนถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายในระดับของ System level ก็จะเน้นการทดสอบในส่วนของ Payload ต่าง ๆ   ได้แก่ 3rd payload เป็นอุปกรณ์ที่วิศวกรไทยพัฒนา และ Reaction Wheel หรืออุปกรณ์มอเตอร์ที่หมุนเพื่อสร้างแรงบิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนการทรงตัวของดาวเทียม 

เพื่อน ๆ รู้มั้ยครับว่า ระหว่างการทำงานของทีมวิศวกร ก็ไม่ได้ผ่านไปได้โดยง่ายนะครับ เพราะต้องเจอกับปัญหา ที่ส่งผลให้การทดสอบต่าง ๆ เกิดความล่าช้า อย่างเช่น การปรับระยะสายอากาศ GNSS ที่ต้องปล่อยสัญญาณจากเครื่อง GNSS จำลองในพื้นที่แคบในเครื่อง TVAC และด้วยมาตราการที่เคร่งครัดของทางบริษัท AIRBUS และ มาตรการป้องกัน โควิด-19 จะต้องจำกัดจำนวนคนในการทำงานในแต่ละรอบ ไม่เกิน 5 คน ซึ่ง 1 ในนั้นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ AIRBUS 1 คน ที่อยู่กับ วิศวกรของ GISTDA และ SSTL ตลอดเวลา ซึ่งทำให้การเปลี่ยนกะการทำงานเป็นไปได้ยากและล่าช้ากินเวลาของรอบการทำงานในรอบถัดไป แต่ด้วยความพยายามและความตั้งใจของทุกฝ่าย ทำให้การทดสอบผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายลิขิต วรานนท์
หัวหน้าทีมวิศวกรไทย ร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็ก THEOS-2  Small Satellite ณ ประเทศอังกฤษ

Admin 13/8/2021 2714 0
Share :