• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รูปร่างของเกาะเสม็ดเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะเสม็ด กว้างประมาณ 3 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดอยู่บริเวณอ่าวกิ่วนอก – อ่าวกิ่วใน ซึ่งกว้างประมาณ 100 เมตร  มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวสันเขายาว ทางฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเป็นหน้าผาสูง  และลาดชันลงสู่ทางด้านตะวันออก ทำให้เกิดชาดหาดเว้าโค้งที่สวยงามหลายแห่ง

Subscribe to RSS - image of the week