• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา อาคารหอพัก 50 Unit ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
16/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/05/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/06/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนและระบบCCTVบริเวณพื้นที่อาศัยและที่ปฏิบัติงาน กำหนดขายซองประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาท)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
02/06/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อระบบถ่ายภาพโครงสร้างแบบกำลังขยาย รับซองตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.- 12 เม.ย. 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

รับซองตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.- 12 เม.ย. 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนกับสื่อมวลชน ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่ 23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559)

โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนกับสื่อมวลชน ประจำปี 2559 งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ งบประมาณ 670,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (รับซองตั้งแต่วันที่ 16-25 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย งบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาโครงก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
24/03/2016
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
25/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ งบประมาณ 3,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้มีสิทธิ์