• ภาษาไทย
  • English

ประกาศผู้มีสิทธิ์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด "The IDOL" ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (รับซองตั้งแต่วันที่ 19 - 28 เม.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด The IDOL ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (งบประมาณ 1,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาเครื่องพิมพ์คาร์บอนไฟเบอร์ 3 มิติ รับซองระหว่างวันที่ 5 -19 เมษายน 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
19/04/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่เพื่อให้บริการข้อมูล flood

จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่เพื่อให้บริการข้อมูล flood งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
19/04/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) (รับซองตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ก.พ. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) (งบประมาณ 1,000,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
01/03/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ (13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan- 8 Feb 2017)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ 13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan - 8 Feb 2017)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/01/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ User Interface สำหรับ Mission Planning Operation ขายซองตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ม.ค.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงความแม่นยำของระบบ Tracking รับซองตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเครื่องมือและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสำหรับห้องปฏิบัติการ รับซองตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 งบประมาณ 1,190,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้มีสิทธิ์