• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงาน โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม GISTDA Space Station ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
05/07/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจำลองการจราจรทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทางอากาศ รับซองตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.60 - 14 มิ.ย.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
03/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2560 - 2 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคาร Horizon ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พ.ค.2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเตรียมพื้นที่เพื่อจัดตั้ง GNSS Excellence Center รับซองตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
14/06/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/05/2017
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ งบประมาณ 1,800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินประจำปีงบประมาณ 2560 รับซองตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
04/05/2017
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองสอบราคา
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะการแสดงผลการวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) รับซองตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/05/2017

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้มีสิทธิ์