• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจำลองการจราจรทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทางอากาศ รับซองตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ก.ค.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดม Visionarium และพื้นดาดฟ้าอาคาร Vertex และจัดทำหลังคาคลุมห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

โครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้ออะไหล่จานสายอากาศและระบบสื่อสารดาวเทียม (Down Converter) สำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band รับซองตั้งแต่วันที่ 4 - 14 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมางานพัฒนากระบวนวิธีและสร้างระบบเพื่อกิจกรรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงวิศวกรรม รับซองตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/07/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมางานเพิ่มขีดความสามารถของระบบ VOSSCA Inspiration รับซองตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-7 ก.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิม) สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2560 - 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ฯ (เดิม) สำหรับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำออกแบบและพัฒนาระบบรังวัดชุมชน (รับซองตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - 3 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาจัดทำออกแบบและพัฒนาระบบรังวัดชุมชน งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
14/07/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2017 งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้มีสิทธิ์