• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (รับซอง 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างตัดสูทพร้อมปักโลโก้ สทอภ. จำนวน 345 ตัว (รับซอง 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างตัดสูทพร้อมปักโลโก้ สทอภ. จำนวน 345 ตัว
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด (รับซอง 22 ม.ค. 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00- 16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบสำหรับโครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/01/2015
ประกาศยกเลิก: 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศยกเลิกฯ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
สอบราคาซื้อระบบ Wi-Max สำหรับการรับส่งข้อมูลจุดต่อจุด

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 (รับซองวันที่ 15-26 ม.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
06/01/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
21/01/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโครงการ VOSSCA (Software and License)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
06/01/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
21/01/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานไร้นักบิน UAV (รับซอง 26 ธ.ค. 57-9 ม.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานไร้นักบิน UAV
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/01/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง