• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2559 - 2 มิถุนายน 2559 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/06/2016
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
27/06/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/06/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคและระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
24/06/2016

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา อาคารหอพัก 50 Unit ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
16/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/05/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/05/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/06/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนและระบบCCTVบริเวณพื้นที่อาศัยและที่ปฏิบัติงาน กำหนดขายซองประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาท)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
02/06/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ งบประมาณ 12,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/05/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบลิฟท์ อาคาร Space Inspirium (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 22 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จัดซื้อระบบลิฟท์ อาคาร Space Inspirium งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ (ครั้งที่ 2) (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 เงินค่าซอง 100 บาท)

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ (ครั้งที่ 2) งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการการจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ (ครั้งที่ 2) (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 59 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการการจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ งบประมาณ 4,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/04/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง