• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจ ในโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดาวเทียมนำร่อง BeiDOU ครั้งที่ 2

ประกาศสอบราคาโครงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจ ในโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดาวเทียมนำร่อง BeiDOU ครั้งที่ 2 รับเอกสารสอบราคา 13-22 ตุลาคม 2558
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
03/11/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/11/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญากับสำนักงานฯ

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 (รับซองตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
14/10/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)

จ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างทำส่วนประมวลผลข้อมูลกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิจากข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างทำส่วนประมวลผลข้อมูลกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิจากข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการระบบ Call Center ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (รับซองตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 58- 5 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างให้บริการระบบ Call Center ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
15/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (รับซองตั้งแต่วันที่ 22-30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
06/10/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย (รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
13/10/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวร โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่ 14 - 23 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)

สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวร โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/09/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง