• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ งบประมาณ 670,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (รับซองตั้งแต่วันที่ 16-25 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย งบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคแลระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง(ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 18 มีนาคม 2559 ราคาซอง 500.- บาท)

ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาโครงก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
24/03/2016
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
25/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการการจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 59 - 2 มี.ค. 59 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

จ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไว โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร (งบประมาณ 4,000,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
15/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2559 - 2 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 เงินค่าซอง 100 บาท)

จ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
15/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ งบประมาณ 3,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 8,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม

ประกาศจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม ประกาศขายซอง ตั้งแต่วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
29/03/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง