• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 1 ระบบ(จานฯ 13 เมตร) ยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลขาย
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 1 ระบบ(ดาวเทียมครอบคลุมแนวกว้าง) ยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลขาย
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด จำนวน 1,100 รายการ ยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลขาย
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/12/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธ.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 งบประมาณ 1,900,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
26/12/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/12/2016

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการส่วนปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ รับซองวันที่ 7 -16 ธ.ค. 59

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตข้อมูล ขายซองตั้งแต่วันที่ 7- 9 ธันวาคม 2559

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
22/12/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่ เพื่อให้บริการข้อมูล forest fire (รับซองตั้งแต่ 6-15 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่ เพื่อให้บริการข้อมูล forest fire งบประมาณ 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
19/12/2559

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 350 KVA ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2559

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/12/2016

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ศุกร์, 2 ธันวาคม 2016 ถึงวันที่ อังคาร, 13 ธันวาคม 2016

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2016

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเดินท่อ FIRE HOSE รับซองตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจักรกลเสมือน (รับซองระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 59 - 9 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบจักรกลเสมือน งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
14/12/2016
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/12/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง