• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล BigTank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (จำหน่ายซองตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล BigTank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (งบประมาณ 3,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ขายซองตั้งแต่วันที่ 13 - 18 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/02/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ (13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan- 8 Feb 2017)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ประกาศเชิญชวนวันที่ 13 ม.ค.-8 ก.พ. 2560) Invitation to Bid for Satellite Systems, Ground Segments and GIS Applications/Solutions for Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) (Announcement of Invitation: 13 Jan - 8 Feb 2017)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/01/2017
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อระบบทดสอบและตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้าง ขายซองตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ม.ค.60

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ User Interface สำหรับ Mission Planning Operation ขายซองตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ม.ค.60

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตข้อมูล ขายซองตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/02/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA ประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 10 -20 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA ประจำปี 2560 งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงความแม่นยำของระบบ Tracking รับซองตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเครื่องมือและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสำหรับห้องปฏิบัติการ รับซองตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โครงการแผนที่เส้นทางวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 งบประมาณ 1,190,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง