• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อระบบตรวจวัดระดับน้ำท่วมแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งง่าย และรายงานผลแบบอัตโนมัติ (รับซองตั้งแต่ 11-20 พ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

สอบราคาซื้อระบบตรวจวัดระดับน้ำท่วมแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งง่าย และรายงานผลแบบอัตโนมัติ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และห้องควบคมดาวเทียมไทยโชต

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/05/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/05/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ Interactive ภายใต้โครงการพัฒนาระบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration)

ขอเลื่อนกำหนดวันเสนอราคาจากวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่ 30 เม.ย.-12 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/06/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศสำนักงานฯ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดทำนิทรรศการถึ่งถาวร

ประเภทของประกาศ

จ้างประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรที่มีต่อประเทศชาติและภูมิภาคกับการพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ (รับซองตั้งแต่ 28 เม.ย. - 8 พ.ค. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. -1 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องรับสัญญาณดาวเทียม (ครั้งที่ 2)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
06/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/05/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium) (รับซองตั้งแต่ 17-27เม.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00น.)

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
29/04/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/05/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้ง อาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานรับสัญญาณดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/04/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง