• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเตรียมพื้นที่เพื่อจัดตั้ง GNSS Excellence Center รับซองตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
14/06/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างการพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติสำหรับการรับส่งข้อมูลดาวเทียมการวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผล 4 ด้าน (รับซองตั้งแต่วันที่ 8 - 19 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างการพัฒนาชุดคำสั่งอัตโนมัติสำหรับการรับส่งข้อมูลดาวเทียมการวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผล 4 ด้าน งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
24/05/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อการนำเสนอความเชื่อมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ (รับซองตั้งแต่งวันที่ 8 - 19 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ Website ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อการนำเสนอความเชื่อมโยง ถึงสถานภาพและบทบาทของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

โครงการจ้างพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space Inspirium ขายซองตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พ.ค. 2560 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/06/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ (รับซองตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างผลิตสกู๊ปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/05/2017
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2560 - 9 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัดหาอุปกรณ์บันทึกและสำรองข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เพื่อสนับสนุนระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ งบประมาณ 1,800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) (ซื้อซองราคา 300.- บาท ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2560 - 2 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.)

จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) งบประมาณ 8,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินประจำปีงบประมาณ 2560 รับซองตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. -3 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
04/05/2017
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองสอบราคา
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/08/2017

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะการแสดงผลการวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact) รับซองตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/05/2017

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด "The IDOL" ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (รับซองตั้งแต่วันที่ 19 - 28 เม.ย. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมาผลิตโฆษณาชุด The IDOL ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ (งบประมาณ 1,500,000.- บาท)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง