• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า ระยะที่ 1 (รับซองตั้งแต่วันที่ 9 - 18 พ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า ระยะที่ 1 งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าขนาด 350 KVA ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
18/10/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้ออะไหล่จานดาวเทียม ขายซองตั้งแต่วันที่ 23-28 กันยายน 2559 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2016

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับซองตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2559

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2560 (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2560 งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ The Surveyor Season II (รับซองตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ The Surveyor Season II งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อมูล ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขายซอง ตั้งแต่วันที่ 14-16 ก.ย.59 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขายซอง ตั้งแต่วันที่ 14-16 ก.ย.59 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ขายซอง ตั้งแต่วันที่ 14-16 ก.ย.59 ราคา 500 บาท

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Back bone) ของ สทอภ. (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (รับซองตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ก.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Back bone) ของ สทอภ. (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) งบประมาณ 1,065,506.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
23/09/2016
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง