• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบลิฟท์ อาคาร Space Inspirium (รับซองตั้งแต่วันที่ 12 - 22 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จัดซื้อระบบลิฟท์ อาคาร Space Inspirium งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ (ครั้งที่ 2) (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 - 15.30 เงินค่าซอง 100 บาท)

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ (ครั้งที่ 2) งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการการจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ (ครั้งที่ 2) (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 59 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการการจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ งบประมาณ 4,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/04/2016

ประเภทของประกาศ

โครงการจัดซื้อระบบถ่ายภาพโครงสร้างแบบกำลังขยาย รับซองตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.- 12 เม.ย. 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

รับซองตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.- 12 เม.ย. 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคา โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 59 - 30 มี.ค. 59 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 1) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนกับสื่อมวลชน ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่ 23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559)

โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนกับสื่อมวลชน ประจำปี 2559 งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคา โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างสำรวจเก็บข้อมูลความชันชายหาด 5 พื้นที่ งบประมาณ 670,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (รับซองตั้งแต่วันที่ 16-25 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย งบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/04/2016

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคแลระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง(ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 18 มีนาคม 2559 ราคาซอง 500.- บาท)

ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

จ้างจัดกิจกรรม GISTDA สัญจร ประจำปี 2559 งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
31/03/2016

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง