• ภาษาไทย
  • English

แสดงความยินดี

แสดงความยินดีปลัด DE คนใหม่

   ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ พร้อมทั้งหารือกรอบการดำเนินงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สำ

Subscribe to RSS - แสดงความยินดี