• ภาษาไทย
  • English

การใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้น

สทอภ.นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้นที่อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

  สทอภ.นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้นที่อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดย นายอำเภอบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ขอคืนจากชุมชน (บ้านหนองเจ็ดหน่วย) เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มจากมติที่ตกลงกันไว้

Subscribe to RSS - การใช้ประโยชน์ที่ดิน-ป่าไม้ของชุมชนพื้น