• ภาษาไทย
  • English

โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ

จิสด้าชวนน้องๆ อาชีวะร่วมโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ

     จิสด้าในฐานะหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางระบบภูมิสารสนเทศ ได้นำระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง GNSS มาผสมผสานกับผลงานนวัตกรรมจากการทดลอง สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรทางการเกษตร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา

Subscribe to RSS - โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ