• ภาษาไทย
  • English

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (3 - 9 เมษายน 2560)

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน

Subscribe to RSS - คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน