• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

gnss

gnss

ไทย

GISTDA จับมือ Cabinet Office และ Multi GNSS Asia ดันต้นแบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าด้วย QZSS Short Message เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรม บนเวทีระดับนานาชาติ

GISTDA ร่วมกับ Cabinet Office of Japan (CAO) และ Multi-GNSS Asia ภาคีความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง (Global Navigation Satellite System : GNSS) ในภูมิภาค เอเชีย- โอเชียเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นรูปธรรม และจับต้องได้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้พื

GISTDA ผลักดันให้เกิด Future for GNSS shine brighter than ever with 5G network

ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ Biomatlink , Kubota Farm และ สหการน้ำตาล ชลบุรี  - กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมดำเนินการโดย GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, NARA Microtek สนับสนุนพื้นวิจัยและพัฒนา โดย Biomatlink , Kubota Farmและ สหการน้ำตาล ชลบุรี เข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมเท

Subscribe to RSS - gnss