• ภาษาไทย
  • English

Immersion into the Universe

Immersion into the Universe

ไทย

การดูงาน "Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต" ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     วันที่ 12 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการดูงาน “Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต“ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดย รอง

Subscribe to RSS - Immersion into the Universe