• ภาษาไทย
  • English

CLMV

CLMV

ไทย

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emerg

Subscribe to RSS - CLMV