• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

MOU

MOU

จิสด้าจับมือ กระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ยกระดับการเกษตรไทยสู่ 4.0

นายกรัฐมนตรี พบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงสัญญาดาวเทียมธีออส 2 ระหว่าง GISTDA กับ บ.Airbus Defence & Space SAS

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 20:00 น.

GISTDA กับ UNOOSA ลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  สำนักกิจการอวกาศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs – UNOOSA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒ

GISTDA จับมือ Airbus พัฒนาระบบ THEOS-2

   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr.

จิสด้า MOU กองทัพเรือ ใช้เทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ

8 มิถุนายน 2561กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ กองทัพเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าเพื่อ

จิสด้า จับมือ สกรศ. จัดสัมมนา Empowering Ecosystem Connectum หวังให้การพัฒนาพื้นที่ EEC เกิดประโยชนืและประสิทธิภาพสูงสุด

    ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้โอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน ที่มุ่งหวังให้เกิดการค้าการลงทุนในส่วนภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆตามแนวเส้น Economic corridor ที่จัดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าการลงทุนประเภทต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป

GISTDA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ภายใต้โครงการ Digital Belt and Road Program (DBAR)

     สทอภ.

จิสด้าร่วมกับ กฟผ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

      วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงน

กองทัพบก จับมือ จิสด้า ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

     25 ธันวาคม 2560 ณ กองบัญชาการทหารบก ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพบก กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า

หน้า

Subscribe to RSS - MOU