• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

GALAXI Lab เสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศ ด้วยระบบมาตรฐานสากลด้านทดสอบชิ้นส่วนดาวเทียม

GISTDA เตรียมใช้เส้นใยกัญชงและไบโอเรซิ่นผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมกระตุ้นอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ

หน้า

Subscribe to RSS - เทคโนโลยีอวกาศ