• ภาษาไทย
  • English

ลงพื้นที่

ลงพื้นที่

ไทย

จิสด้า และ พช. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี "สำรวจและติดตาม การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือน"

          เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 จิสด้า และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ผู้นำอช./ผู้นำชุมชน) ลงพื้นที่ "อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี" สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561 เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน

กาญจนบุรี ใครบอกว่าจะมีแต่ที่เที่ยวอย่างเดียว พวกคุณพลาดแล้ว...

   วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลชุมชนป่าเขามุสิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้พาทีมงานตะลุยป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อตรวจวัดการกักเก็บปริมาณคาร

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ GISTDA มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่จะนำไปเป็นเ

GISTDA และ RID 8 (สำนักงานชลประทานที่ 8) ลงพื้นที่ โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ตำบลตูม และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 GISTDA และ สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา (RID 8) ได้ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลโครงการ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้สำเร็จตามวัตถ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ. ลงพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ.  ลงพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วมของ สทอภ.

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน เผย 5 มาตรการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำปัจจัยเข้ามาในสมการ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

     18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีสัมมนา “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดระดมข้อมูลจา

รมว.วท. ลงบาเจาะ ยืนยันใช้ดาวเทียมสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่

วันนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางยังอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการดูแลผืนป่าของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ดำเนินการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนิน การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการหลวง ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงไทยโชต ข้อ

หน้า

Subscribe to RSS - ลงพื้นที่