• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัด กค. คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือกับ อธิบดีกรมสรรพสามิต

8 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด กค.

GISTDA ร่วมยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสวันครบรอบและก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับปลัด อว. คนใหม่

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด อว. คนใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิ​ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี  พญาไท กรุงเทพฯ

พิธีมอบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

          วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย นายพรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักโครงการธีออส2 และ เจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีมอบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช

JAXA ส่งมอบผลึกโปรตีนจากอวกาศกลับไทย

21 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           ร่วมรับมอบผลึกโปรตีนหลังจากที

GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"  โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี พลตรีชั

GISTDA ร่วมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรม EECi ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบินและอวกาศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อว.

งานเสวนา "ร่วมคืนป่าสู่อาชีพที่ยั่งยืน"

25 สิงหาคม 2563   GISTDA นำโดย  นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด  ปฎิบัติการรองผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมจัดเสวนา  "ร่วมคืนป่าสู่อาชีพที่ยั่งยืน" เจาะลึกถึงที่มาของโครงการฯ และการต่อยอดจากโครงการฯ สู่การสร้างอาชีพได้ในอนาคต ณ ลานกลางแจ้ง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สทอภ. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย​ ประจำปี​ พ.ศ.2563​

 

วันอังคารที่​ 18​ สิงหาคม​ 2563​ นำโดย นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า​

พระสยามเทวามหามกุฎวิทยมหาราช​ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย​ ประจำปี​ พ.ศ.2563​ ณ​ สป.อว

 

จิสด้าพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.63  ทีมจิสด้านำโดยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการจิสด้า และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลย

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ