• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

ผู้บริหาร GISTDA เข้าร่วม พิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายพีร์ ชูศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

ตัวแทนประเทศไทย ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ APRSAF Poster Contest 2021

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ตัวแทนประเทศไทย ในกิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ APRSAF Poster Contest 2021

GISTDA ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จ

Space Inspirium ของ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

 

114766.jpg

GISTDA สุดปลื้มคว้า “เลิศรัฐ” 2 รางวัล

16 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และ GISTDA ได้ 2 รางวัลจากรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “ระบบชี้จุดไฟป่าเ

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมหารือ กระทรวงกลาโหม เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2

เมื่อเช้านี้ เวลา 09.00 น. ผสทอภ. ให้เกียรตินำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ศรีสมาน โดยมี พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรม ทสอ.กห.

GISTDA เผยภาพดาวเทียมวิเคราะห์ ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน

GISTDA ได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน  และบริเวณใกล้ชายฝั่ง กระจายเป็นพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (สีส้มในกรอบขาว)

ครม. ไฟเขียวร่างพรบ.กิจการอวกาศฯ

ศ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติกิจการอวกาศฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความทันต่อสถานการณ์และรองรับอนาคตของประเทศไทย  ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเกิดขึ้นมา

<< ทำความรู้จัก NOVY >>

ย้อนไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกันจัด โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV Startup 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับมือ GISTDA ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุถังเคมีระเบิด จ.สมุทรปราการ

บ่ายวันนี้ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยทีมงานทั้ง 2 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับประเมินสภาพโดยรวมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนิน

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ