• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศฝึกอบรม

ประกาศฝึกอบรม

ประกาศฝึกอบรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท SCGI MASTER PROGRAM

SIRINDHORN CENTER FOR GEO-INFORMATICS (SCGI) MASTER PROGRAM
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ พร้อมทุนสนับสนุนแบบเต็มจำนวนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.
สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://scgi.gistda.or.th

 

เปิดรับสมัครแล้ว !! หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

1.การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นทางอินเทอร์เน็ต
2.Geospatial Big Data Analytics
3.ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
4.เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วย Deep Learning
5.ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

ติดตามรายละเอียดแต่ละหลักสูตรและลงทะเบียน
ได้ทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th/
พิเศษ ลงทะเบียนภายในเดือนธันวาคมนี้ ลดทันที 10%

 

Subscribe to RSS - ประกาศฝึกอบรม